Overslaan en naar de inhoud gaan

Als artiest of freelancer:

Een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (of kortweg: SBK) is een kantoor gespecialiseerd in de wetgeving & regels van de culturele en creatieve sector(en). Het treedt op als juridisch werkgever wanneer je als freelancer (creatieve) opdrachten wilt uitvoeren onder het statuut van werknemer. Je komt onder contract te staan als werknemer en bouwt zo rechten op voor zaken als werkloosheid, ziekte, pensioen, vakantiegeld,... 

Heb je een opdracht onderhandeld met een opdrachtgever? Dan zorgt Ritmo Art voor de sociale administratie (zoals bijvoorbeeld loonbrief, C4, belastingfiche, ...) en de effectieve uitbetaling. De afhandeling van het afgesproken factuurbedrag gebeurt tussen de opdrachtgever en Ritmo Art, zodat jij snel je loon op je rekening krijgt én in orde bent met alle wettelijke documenten. Het Sociaal Bureau voor Kunstenaars staat in voor de dimona-aangifte, de verwerking van jouw bedrijfsvoorheffing, de sociale bijdragen (RSZ) en zorgt daarnaast ook voor een arbeidsongevallenverzekering. Ook voor advies rond de specifieke wetgeving in de sector kan je steeds bij ons terecht.

Als bedrijf of opdrachtgever:

Als bedrijf of opdrachtgever kan je ook bij ons terecht. Zo kunnen niet-zelfstandige freelancers ook voor jou aan de slag. Ritmo Art zorgt dan voor de payrolling van jouw werknemers. Daarnaast bieden we ook gespecialiseerde services aan zoals taks shelter, screen flanders, subsidies, ... Ritmo Art is flexibel in het opstellen van facturen (denk aan: per afdelingn, per werknemer,...) en voorziet een dossierbeheerder voor alle medewerkers. Zo ben jij steeds zeker van een goede opvolging. Meer weten over de specifieke mogelijkheden? Contacteer ons hier.

Ritmo Art heeft geen vacatures, we zijn ook geen boekingskantoor. Op zoek naar een job? Of een tekort aan werknemers? Neem een kijkje bij ons moederbedrijf ASAP. Zij helpen je op weg naar een nieuwe job of met de zoektocht naar nieuw personeel.

Het grote voordeel is dat je aan de slag kan als freelancer, maar dat je niet het statuut van zelfstandige inneemt. Omdat je onder het statuut van werknemer valt, geniet je van alle bescherming én alle voordelen.

Denk aan het opbouwen van de rechten voor een uitkering, sparen voor je 13de maand (min. 65 dagen werken per jaar), het recht op vakantiegeld en het opbouwen van pensioen. Je bent ook steeds verzekerd tijdens je tewerkstelling. Je hebt ook dezelfde rechten en plichten als vaste medewerkers binnen de organisatie waar je aan de slag gaat. Ook bestaat de mogelijkheid om je onkosten binnen te brengen. Daarnaast zal je papierwerk drastisch verminderen en ook je loon verschijnt in no time op je rekening.

Werken via een SBK is dus makkelijk en zeker in het begin van je carrière de ideale start op de weg naar je eventuele zelfstandigheid. Een extra voordeel bij Ritmo Art? Je krijgt een opvolging op basis van jouw persoonlijke situatie.

Wanneer je als freelancer aan de slag gaat via Ritmo Art dan ben je ingeschreven als ‘werknemer’. Concreet betekent dit dat je zelf je opdrachten onderhandelt, maar dat wij je (sociale) administratie (zoals bijvoorbeeld loonbrief, C4, belastingfiche, ...) voor onze rekening nemen. Ritmo Art zorgt voor de factuur, jij voor de (creatieve) prestatie.

Hoe ga je te werk?

 1. Schrijf je (eenmalig) in.

Inschrijven is gratis en niet-bindend. Dit kan via onze online inschrijvingspagina. Of via e-mail, telefoon of bij ons op kantoor in Antwerpen of Brussel.

 

 1. Geef je opdracht en loonsafspraken door.

Bel ons of stuur een e-mail, meer hoef je niet te doen. Let op dat je dit doorgeeft vóór de aanvang van je opdracht. Dit kan steeds tijdens de kantooruren en ook daarbuiten is er steeds een permanentiedienst bereikbaar op het nummer 089 860 879. Bekijk hier alvast welke gegevens we nodig hebben om je contract in orde te brengen.

 

Geef ook door welke afspraken je hebt gemaakt over je loon. Dit is vaak gebaseerd op een factuurbedrag dat jij afspreekt met een opdrachtgever. Hoe je dit bedrag best afspreekt met je opdrachtgever kan je hier terugvinden.

 

 1. Wij brengen jouw contracten in orde.

 

 1. Onderteken je digitale arbeidsovereenkomst.

Het contract ondertekenen kan via e-sign of op voorhand in ons kantoor. Tijdens je opdracht is Ritmo Art jouw officiële werkgever. Zo is je werkdag correct ingeschreven en is je arbeidsongevallenverzekering in orde. Kortom: jij kan je werk doen zonder zorgen.

 

 1. Ontvang je loon.

 

 1. Wij sturen de factuur naar de opdrachtgever.

De lijst van beroepen waarvoor je bij Ritmo Art terecht kan is eindeloos. Niet enkel beeldende kunstenaars, dansers en muzikanten kunnen bij ons terecht. Ook technische crew, journalisten, grafische vormgevers ... kunnen bij ons terecht. Niet zeker of je kan werken via Ritmo Art? Contacteer ons hier en we geven je snel een antwoord.

Ja, in de meeste gevallen kan je ook als student-artiest terecht bij Ritmo Art. Contacteer ons over je situatie en wij kijken de specifieke studentenwetgeving voor jou na.

Schrijf je in als werkzoekende bij de VDAB. Denk ook aan je registratie bij de mutualiteit. Ga je aan de slag als artiest? Dan kan je je ook aansluiten bij een vakbond gespecialiseerd in cultuur. Maar ook een reguliere uitbetalingsinstelling (de hulpkas) kan je verder helpen.

Als freelancer via een SBK aan de slag gaan is een goede start van je carrière. Zo kan je werken zonder onmiddellijk het statuut van zelfstandige in te nemen.

Wil je meer weten? Contacteer ons en vertel ons over je specifieke situatie. We geven je graag persoonlijk advies.

Nee, Ritmo Art heeft geen vacatures, we zijn ook geen boekingskantoor. Op zoek naar een job? Of een tekort aan werknemers? Neem een kijkje bij ons moederbedrijf ASAP. Zij helpen je op weg naar een nieuwe job of met de zoektocht naar nieuw personeel.

Dat kan, maar onder bepaalde voorwaarden:

 • Geef een buitenlandse opdracht tijdig door aan je contactpersoon bij Ritmo Art (minimum 48 uur op voorhand en indien mogelijk 3 dagen op voorhand).
 • Je kan een buitenlandse opdracht enkel doorgeven tijdens onze kantooruren.
 • Hou er rekening mee dat er per land specifieke vereisten zijn.
  • In Nederland en Frankrijk gelden specifieke regels, contacteer ons met je specifieke situatie.
  • Helaas kan je niet tewerkgesteld worden in Zwitserland.
  • Buiten de EU kan het zijn dat een extra verzekering nodig is.
  • Soms is ook een ziekteverzekeringskaart noodzakelijk.

Contacteer ons voor meer informatie over jouw specifieke situatie. Nadien zorgen wij voor alle administratieve zaken zodat jij in orde bent met je contracten, je detachering en je buitenlandse verzekering.

Ja, dit kan via onze permanentiedienst bereikbaar op het nummer 089 860 879. Bekijk hier alvast welke gegevens we nodig hebben om je contract in orde te brengen.

Opgelet, een buitenlandse opdracht kan je enkel tijdens de kantooruren aanvragen.  

Dat kan je kiezen. Het kan via ons online inschrijvingsformulier. Of bel ons kantoor in Antwerpen of Brussel. Natuurlijk kan je ook even langskomen in één van onze kantoren. Na je inschrijving volgt er steeds een persoonlijk intakegesprek.

Bel ons of stuur een e-mail, meer hoef je niet te doen. Let op dat je dit doorgeeft vóór de aanvang van je opdracht. Dit kan steeds tijdens de kantooruren en ook daarbuiten is er steeds een permanentiedienst bereikbaar op het nummer 089 860 879. Bekijk hier alvast welke gegevens we nodig hebben om je contract in orde te brengen.

Geef ook door welke afspraken je hebt gemaakt over je loon. Dit is vaak gebaseerd op een factuurbedrag dat jij afspreekt met een opdrachtgever. Hoe je dit bedrag best afspreekt met je opdrachtgever? Dat kan je hier terugvinden.

Verwittig Ritmo Art binnen 24 uur en je ontvangt de nodige documenten.

Onder documenten > downloads kan je het ‘medisch attest’ terugvinden. Vraag aan je dokter om dit formulier ‘vertrouwelijk’ in te vullen en breng het binnen bij je ziekenfonds.  

Nadien zorg je dat originele bewijzen van kosten voor dokter(s), apothekers en eventueel andere medische zorgen, die verband houden met je arbeidsongeval, onmiddellijk worden bezorgd aan Ritmo Art zodat die je kosten kan recupereren.

In het kort:

 1. Melding geven van je ongeval aan Ritmo Art
 2. Medisch getuigschrift van werkonbekwaamheid bezorgen aan Ritmo Art
 3. Medisch getuigschrift bezorgen aan Ritmo Art
 4. Bij genezing: datum dat je het werk terug hervat hebt (door de dokter geschreven)
 5. Bezorg ons tijdig de naam van je ziekenfonds en je aansluitingsnummer

Om deze vraag correct te beantwoorden hebben we meer informatie nodig. Verschillende factoren, waaronder bedrijfsvoorheffing, woonplaats, onkosten J/N, het statuut, ... hebben een invloed op de netto loonsberekening. Wil je zeker zijn van een juiste berekening? Vraag dan hier een simulatie van je loon aan. Wil je een ruwe schatting? Dan wordt het advies gegeven om het nettoloon dat je wenst te verkrijgen te verdubbelen.